Hz Süleyman’ın mucizeleri
Hz. Süleyman (a.s) dokuz çeşit mucizesi bulunur. Mücizeleri şünlardır:

  1. Sebe’ sûresi on ikinci âyetinde bildirildiği göre, rüzgârlar emir verirdi.
  2. Hz.Süleyman (a.s) denizden geçmek istediği zaman, su çekilerek yol açılırdı, geçtikten sonra yine kapanırdı.
  3. Âyet-i kerîmede şöyle beyan ediliyor, bütün cinler Hz. Süleyma’nın emrindeydiler . Ne zaman isterse , kendisine, büyük büyük köşkler, sûretler, çanaklar, sâbit çömlekler, tencereler yaparlardı.
  4. Hz Süleyman (a.s) bir mührü vardı. Üzerinde ism-i âzam duası yazılıydı. O dua ile her isteği şey kolaylaşırdı.
  5. Kuşlara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.
  6. Nereye gitmek isterse , rüzgâr emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü berâberinde götürürdü.
  7. Cinler aracıyla denizlerdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defînelerin yerlerini bilirdi. Kendine Allah (c.c) tarafından bildirilmeyen hiç bir şey yoktu.
  8. Neml Vâdisinde, maiyetiyle berâber bir dağ üzerine konup, kaldığı sırada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübârek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpiştirdi . aniden o dağın üzeri yeşillik çimenlikler oluşurdu..
  9. Hz. Süleyman (a.s) bir yere gittiği zaman,kendisiyle beraber duvarlar da giderdi

Not : Alıntıdır.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir