Hasan Boğuldu Efsanesi

Hasan Boğuldu Efsanesi

Edremit pazarı, şimdi olduğu gibi yüzyıllar önce de Çarşamba günleri kurulurdu. Etraftaki köylüler ürünlerini pazara getirip satar, ihtiyaçlarını alarak köylerine dönerlerdi. Zeytinli köyünün yakışıklı delikanlısı…

Kurtarılmış

Kurtarılmış

Suçu neydi ki küçük Ayşe’nin? Bu dağ köyünde, çocukların isimsiz kayıtsız doğduğu bir zamanda bir annenin rahminden gaddar bir dedenin evine doğmuş olmak mı? Annesi…

Allah’a Mektup Yazan Adam

Allah’a Mektup Yazan Adam

Elazığ Tımarhanesi’nde (Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi) tedavi gören ve 1965 yılında vefat eden bir “deli”nin Allah’a yazdığı son dilekçesi şu şekilde: “Ben dünya Kürresi,…

Hz.Süleymanın Mucizeleri

Hz.Süleymanın Mucizeleri

Hz Süleyman’ın mucizeleriHz. Süleyman (a.s) dokuz çeşit mucizesi bulunur. Mücizeleri şünlardır: Sebe’ sûresi on ikinci âyetinde bildirildiği göre, rüzgârlar emir verirdi. Hz.Süleyman (a.s) denizden geçmek…

Miras

Miras

Zengin bir köy ağası vefat eder. Vasiyeti açılır. Mallarının yarısını(1/2) büyük oğluna, dörtte birini(1/4) ortanca oğluna ve beşte birini(1/5) küçük oğluna bırakmıştır. Bütün mallar paylaşılır…